Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast bedrag af. Dit bedrag is te berekenen door de totale hypotheeksom te delen door het aantal periodieke aflossingen gedurende de looptijd (in de regel 30 jaar).Daarnaast betaald u iedere maand een variabel bedrag aan rente.

Omdat u maandelijks op uw schuld aflost, neemt uw hypotheekschuld gelijkmatig af. Ook zal het te betalen rentedeel gelijkmatig afnemen. Dit betekend dat bij een lineaire hypotheek de maandelijkse lasten in het begin van de looptijd het hoogst zijn. Naarmate de looptijd vordert gaat u steeds minder rente betalen. Het aflossingsdeel blijft gedurende de hele looptijd gelijk.

Omdat u in het begin van de looptijd meer rente betaald dan aan het einde van de looptijd, neemt ook uw fiscale rentevoordeel af naarmate de looptijd vordert. Aangezien de einddatum van de hypotheek van te voren vast staat en u iedere maand aflost bent u ervan verzekerd dat u na het verstrijken van de looptijd geheel van uw schuld af bent.

Voordelen lineaire hypotheek

  • Na iedere maandelijkse aflossing daalt direct uw rentelast
  • De hypotheekschuld neemt geleidelijk af
  • De maandelijkse hypotheeklasten worden gestaag minder
  • Gegarandeerd schuldvrij na verstrijken van de looptijd
  • De totale rentelast is over de gehele looptijd het laagst (voordelige hypotheekvorm)

Nadelen lineaire hypotheek

  • Aan het begin van de looptijd zijn de hypotheeklasten het hoogst
  • Geen optimaal fiscaal voordeel

Lineaire hypotheken worden tegenwoordig nog maar weinig afgesloten. Veel mensen kiezen voor een hypotheekvorm waarbij middels een spaar- of beleggingsrekening een kapitaal opgebouwd word waarmee de hypotheekschuld afgelost wordt. Toch kan een lineaire hypotheek gunstig zijn voor mensen die verwachten nu meer financiële middelen te hebben dan in de toekomst en dus in de toekomst lagere hypotheeklasten willen.